Özel Plastik Çelik Reçine / Özel Plastik Çelik Katalizör

  • Ürün Kodu: M-8801

  • Özel Plastik Çelik Reçine / Özel Plastik Çelik Katalizör

Özel Plastik Çelik Reçine / Özel Plastik Çelik Katalizör

İki karışımlı çok güçlü endüstriyel bir yapıştırıcıdır. 

Özellikleri 
          Zamana ve çeşitli atmosferik şartlara çok dayanıklı, güçlü ve geniş uygulama alanlıdır. Oda sıcaklığında (+23 °C) 9 – 11 saatte sertleşir. Acil durumlarda yapıştırılan parçalar 60 °C - 90 °C alevsiz ısıya tabi tutulursa 1 – 2 saatte yapışma gerçekleşir. 

Renk : Karıştıktan sonra, Buzlu Şeffaf 
Isı Dayanımı : 120 °C (Geçici olarak 150 °C) 

Uygulama Alanları
* Elektrik, elektronik sanayisinde, 
* Özellikle metale dayalı seri imalat sektöründe yapıştırma amaçlı, 
* Otomotiv sanayi, deniz bakım sanayisi ve uçak sanayisinde, 
* Vibrasyonlu tekstil makinelerinin zemine tespitinde, 
* Hasarlı beton kolon ve kirişlerin güçlendirilmesinde ve daha pek çok alanda kullanılır. 

Genel Kullanım Tavsiyesi 
M-8801 Reçineden 3 ölçek, 
M-8803 Katalizörden 2 ölçek, alınarak bir kabın içinde iyice karıştırılarak kullanılır. Reçineye ya da katalizöre temas eden ölçek (kaşık) diğer kaba sokulmamalıdır, iki ayrı ölçek kabı kullanılmalıdır. Özel durumlarda karışım miktarı %50-%50 oranında bile olabilir. Yapıştırılacak malzeme ve hava şartlarına göre bu miktar kullanıcı tarafından ayarlanmalıdır. Tavsiye edilen "3 reçine + 2 katalizör" oranı, hem ortamın hem de yapıştırılacak malzemenin +23 °C Oda sıcaklığında olduğu deney ortamında yapılmıştır. 

Uyarı !!! 
          Depolamanın soğuk ortamlarda yapılması durumunda M-8801 Reçine, kendi kabının içinde kristalleşebilir. Bu durumda M-8801 Reçineyi, bir ısıtma kaynağının yanına yeterli bir süre koyarak, yeniden istenilen viskoziteye gelmesi sağlanabilir. Bu durumda üründe herhangi bir bozulma olmaz. Yapısı gereği tüm reçine esaslı ürünler, soğukta bu kristalleşme tepkisini verebilirler. 

Ambalaj
4,5 kg. Teneke kutu (Reçine) 
Ürün Kodu (M-8801) 
----------------------------- 
3 kg. Teneke kutu (Sertleştirici Katalizör) 
Ürün Kodu (M-8803)